Geo ZS

Geo ZS

Preduzeće za geodetske i geofizičke usluge

Dugogodišnje iskustvo u oblasti geodetskih radova, kadrovi sa visokom osposobljenošću na svim poljima geodezije, širok krug spoljnih saradnika, profesionalni merni instrumenti i oprema garancija su kvalitetnog izvođenja geodetskih radova uz poštovanje dogovorenih rokova.

GEODETSKI RADOVI

AKTUELNI GEODETSKI RADOVI KOJE OBAVLJAMO

Snimanje objekata
Izrada topografskih planova
Izrada protokola regulacije
Izrada projekata geodetskih radova
Izrada projekata obeležavanja

LEGALIZACIJA

POSTUPAK UPISA PRAVA SVOJINE NA BESPRAVNO IZGRAĐENIM OBJEKTIMA

Snimanje objekata
Otkrivanje i snimanje vodova
Snimanje fasada
Izrada topografskih planova
Izrada protokola regulacije.

GEOFIZIČKI RADOVI

POTPOVRŠINSKI GEOFIZIČKI ISTRAŽNI RADOVI

Preduzeće GEO ZS DOO Beograd je vodeća geodetska firma koja obavlja usluge vezane za potpovršinske geofizičke istražne radove, pre svega na identifikaciji, lociranju i snimanju podzemnih instalacija i objekata kao i arheološke prospekcije terena.

Sve kompanije na jednom mestu

Pogledaj sve
© 2023. Toplički Oglasi. All rights reserved | Website by Digi Web Media